Voorwaarden

 • De inschrijving voor de yogalessen is per lesblok. Zie Lesrooster.
 • Instromen tijdens een lesblok kan wanneer er ruimte is in een groep. De kosten zijn dan afhankelijk van het moment van instromen.
 • Wanneer er ruimte is in een groep kunnen losse lessen gevolgd worden. Voor informatie over de kosten van losse lessen zie Lesrooster.
 • Betaling dient zo mogelijk te worden voldaan vóór de start van het lesblok (uiterlijk eind tweede week van het lesblok). Bij instromen in een lesblok uiterlijk in de tweede week dat er les gevolgd wordt. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL86 ASNB 0782 9121 25 op naam van H. Siebesma te Eelderwolde. Indien u een factuur wenst te ontvangen dan kunt u dit aangeven.
 • Bij afwezigheid wordt afmelden per e-mail of telefoon op prijs gesteld.
 • Een gemiste les kan in overleg worden ingehaald binnen het lopende lesblok tijdens een ander regulier lesuur.
 • Ondanks kwalitatief goede opleidingen en langdurige ervaring van docent Hilde Siebesma met lesgeven aan groepen in sport en yoga, blijft er een kans bestaan op het oplopen van een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aanvaardt de deelnemer dit risico. Geadviseerd wordt om een arts te consulteren voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd bij de docent. Luister goed naar de instructies die in de les gegeven worden en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Betreffende de lessen in Eelderwolde: Voor de yogalessen huur ik het Speellokaal in het Borchkwartier. In het huurcontract staat vermeld: “ De huurder heeft geen beschikking over de ruimte op maximaal 5 door de verhuurder te bepalen data, deze data worden minstens 4 weken van te voren aan de huurder gemeld.” Dit betekent dat het voor kan komen dat er een les uitvalt. Indien ik vóór de start van een lesblok op de hoogte wordt gesteld van deze data zal ik de data en bijbehorende kosten van het lesblok aanpassen. Soms is er een alternatieve ruimte beschikbaar.
 • Bij uitval door bijvoorbeeld ziekte van de docent zal worden getracht een vervangende docent te vinden. Mocht dit niet lukken dan is dit overmacht en kan het zijn dat de les uitvalt. Deze les kan worden ingehaald binnen het lopende lesblok tijdens een ander regulier lesuur, zo mogelijk.
 • Afstand- en hygiëneregels aangaande corona worden in de les en op de leslocaties gerespecteerd.
 • I.v.m. hygiëne worden er uitsluitend eigen yogamatten gebruikt in de les. Voor een proefles kan er in overleg een mat worden geleend.
 • Wanneer de betaling is voldaan betekent dit automatisch dat u instemt met de voorwaarden zoals hier beschreven.